Tommelen opp for nytt fugletårn på Jomfruland

Kommunedirektøren mener at politikerne bør si ja til et nytt fugletårn på Øitangen, som blir 13,5 meter høyt. Dette til tross for at tiltaket trenger "en haug" med dispensasjoner fra ulike lover og regler.