Siden 2004 har Tollboden vært midlertidig fredet. Nå er fredingen gjort permanent.

Tollbodens hovedbygningen ble oppført under siste halvdel av 1700-tallet, som bolig for en formuende handelsmann. I 1822 ble bygningen kjøpt opp av staten og ble tollsted i forbindelse med at staten overtok tollbehandlingen i Norge på den tiden. Hovedbygningen fungerte som kontor for tolleren, og bolig for tolleren og tollbetjentene.

– Tollboden i Kragerø er et kulturminne av nasjonal verdi, som forteller både om vår kystkultur og vår tollhistorie, sier riksantikvar Jørn Holme i en pressemelding.

Det som er fredet, er hovedbygningen med sidefløy/ bryggerhus, uthuset Steinhuset, og østre og vestre pakkhus. Fredningen omfatter også bryggen mellom pakkhusene og den gamle hagen. Fredningen skal ikke være til hinder for bruk og utvikling av eiendommen.

Det har de siste årene vært gjort omfattende restaurering av Tollboden, som eies av milliardæren Ivar Tollefsen, og bakhagen ble tatt i bruk som spisested i sommer.

LES OGSÅ: Nå har de åpnet Tollbodhagen

– Bygningene er godt bevart, og har stort sett beholdt eksteriøret slik de var. Hovedbygningen er typisk for byggeskikken for rike borgere i området på slutten av 1700-tallet. Innvendig er det gjort noen endringer, både da bygningen ble tollbod og da tollernes oppgaver ble endret rundt 1960. Men siden bygningen også var bolig for tollerens familie, forble mye uendret, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Tollboden vil ha 250 nye skjenkeplasser