Tina (26) er villig til å flytte hjem til Kragerø for å starte privat- eller familiebarnehage

Hun bor og jobber i nord, men har et ønske om å flytte hjem til sørligere strøk. Dersom det fremdeles er utfordringer med barnehageplasser til neste år, stiller hun gjerne opp med sin kompetanse.