Tilskudd til kulturlandskap på Stråholmen

Kragerø kommune har vedtatt å gi til sammen 43.000 kroner i tilskudd til Utvalgte kulturlandskap på Stråholmen.