Grenland brann og redning IKS inviterer vi til åpen dag lørdag 24. september på våre stasjoner i Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn. På Åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir kunnskapsløyper med premieutdeling, mulighet til å sitte i brannbil og litt forskjellige aktiviteter på stasjonene. Mange har ventet lenge på å kunne besøke oss, og vi er veldig glade for å kunne åpne dørene og ta imot alle som vil lære litt om brannvern og se hvordan vi har det på brannstasjonene.

Åpen brannstasjon arrangeres i uke 38, som en del av den nasjonale Brannvernuka i regi av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet If. Tidspunktet er ikke tilfeldig. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys.

Hanne K. Pedersen
Leder forebyggende avdeling
Grenland brann og redning IKS