Til kommunestyret i Kragerø

Ida Christine Ahlgren Hødnebø er en av de to skribentene i dette leserbrevet. Illustrasjonsbildet viser Stabbestad sett fra Gevirveien.

Ida Christine Ahlgren Hødnebø er en av de to skribentene i dette leserbrevet. Illustrasjonsbildet viser Stabbestad sett fra Gevirveien. Foto:

Av
DEL

Leserbrev26. januar 2020 var det krisemøte på rådhuset om Levangsheias utvikling. Prognosene viser lavere fødselstall i skole og barnehage og få søkere til omsorgsboligene. Leder av velforeningen, Robert Hellemyr, skulle sette sammen en prosjektgruppe som skulle jobbe for utvikling på Levangsheia.

12. februar 2020 hadde vi første møte. Der ble gruppen delt i undergrupper og arbeidsoppgaver ble fordelt innenfor hvert ansvarsområde.

Prosjektgruppen består av:

  • Robert Hellermyr, leder
  • Martin Eikeland, markedsføring og kommunikasjon
  • Svein Bjørkkjær, markedsføring og kommunikasjon
  • Trond Arild Johannesen, markedsføring og kommunikasjon
  • Trine Lise Tonstøl, skole og barnehage
  • Ida Hødnebø, skole og barnehage
  • Sylvi Bekkevik, omsorg
  • Veronica Christoffersen, omsorg
  • Yngvar Clausen, kontakt med KBBL
  • Tim Kronborg, Fredensborg og Kragerø Resort.

Vi sitter i undergruppen barnehage og skole og har skrevet denne henvendelsen til politikerne i kommunestyret.

Som nevnt er prognosene for fødsels- og barnetall på Levangsheia per dags dato ikke positive for vekst på Levangsheia. Vi som bor her ute vet at tallene har svingt før og at prognoser ikke er fakta. 2003 var også et nedgangsår på Levangsheia med få barn i barnehagen.

Med tanke på kommunens skolestrukturprosjekt, som vi nå går inn i, forstår vi at Levangsheia barnehage og/eller skole kan være i faresonen.

På budsjettmøte i desember 2019 ble verbalforslaget til MDG, om å sette inn tiltak for tilflytting og bolyst på Stabbestad, enstemmig vedtatt. Kommunedirektøren skulle komme tilbake med tiltak for å beholde og tiltrekke seg barnefamilier og unge i etableringsfasen på Levangsheia, samt styrke Stabbestad, herunder se på muligheten som ligger i omstillingsprogrammet for å få disse spørsmålene utredet i lys av målet om bosteds- og næringsattraktiviteten.

Vi i prosjektgruppen ber innstendig politikerne i Kragerø kommune om å gi barnehage og skole to år fredningstid. Dette vil være et konkret tiltak som kan være med på å tiltrekke seg barnefamilier og unge i etableringsfasen.

Hvorfor det?

Barnehagen og skolen på Levangsheia er unik på mange måter. De har nærhet til skog, natur, hav, vann og strand. Byen er en ferjetur unna.

Levangsheia barnehage er relativt ny og vi vil påstå at det er distriktets flotteste barnehage. Besøkende kommenterer alltid det flotte uteområdet, som både er stort og naturlig kupert i terrenget. Barnehagen har på nedsiden en egen dam, som blir flittig brukt. Ungene har fått donert båt og undervannskikkert. Ikke langt unna har de gapahuk inni skogen eller så kan de velge å gå «topptur» på nedsiden av Solbergheia. Rett på utsiden av barnehagen er det også egen trafikkløype med trafikkskilt, zipline og hinderløype.

Skolen og barnehagen har kyststien i nærheten, som de eldste barna går hver vår. Det er fine og mange turstier. De har golfbanen med golfspill eller golfballskattejakt som benyttes, sykkelløyper som både kan sykles og løpes på. Bare en ferje eller taxitur unna er Kragerø by og Jomfruland nasjonalpark, som benyttes gjennom året.

På vinteren er det lange akebakker og oppkjørte skiløyper fra Stabbestad til Gåsmyr.

Både barnehagebarn og skolebarn har svømmetrening på Kragerø Resort flere ganger gjennom året. Hvilke andre barnehager og skoler kan tilby det?

Tre km unna er Gåsmyr idrettsanlegg. Levangsheia idrettslag låner ut anlegget gratis. Her det klatrevegg, fotballbane, stort innendørs anlegg med masse utstyr og kjøkken.

Både barnehage og skole har egne plantekasser, som det dyrkes både bær og grønnsaker. Barna er med på å trekke hummer, krabber og fiske på høsten.

I tillegg er det få barn som bor her ute, så man blir synlig i et fellesskap. Dette er unikt.

I fjor flyttet det et par med barn som ønsket å bosette seg her, nettopp på grunn av dette. De ønsket seg til landet med nærhet til menneskene og omgivelsene.

Det vi har her ute vet vi er attraktivt. Men for å synliggjøre alt det fine Levangsheia har å tilby må folk vite om oss. Det må være boliger tilgjengelig og det må være skole og barnehage å tilby.

Vi i prosjektgruppen og lokalbefolkningen jobber aktivt for å skape vekst på Levangsheia, men vi trenger all den hjelpen vi kan få og sammen har vi tro på prosjektet BOLYST PÅ STABBESTAD.

Foreldre og barnehage har tenkt gjennom og drøftet det pedagogiske tilbudet til barna OM prognosene stemmer. Som forelder er det ingen drømmesituasjon å ha få barn og ansatte i barnehagen. Man blir sårbar for å ikke ha noen kjente, trygge voksne ved sykdom og få barn å leke med gjør noe med barns lekekompetanse. Barn lærer av andre barn. Foreldrene i barnehagen har hatt foreldreråd og vi ønsker at barna skal bli værende på Stabbestad. Å sende barna ned til skolen (om det hadde blitt et tiltak) vil etter vårt syn minske bostedsattraktiviteten for nyinnflyttede. Om det ikke skjer vekst de neste to årene, så har vi kanskje ikke noe annet valg. Men når vi nå står midt oppi gode prosesser, så er det av vesentlig faktor at vi har en attraktiv barnehage å tilby.

Vi har diskutert ulike løsninger og sett på mulighetene for samarbeid med Trekanten barnehage. Vi har hatt dialog med dem allerede. Dessverre var det ikke aktuelt for Trekanten å ha samarbeid med oss nå, da de ser at beliggenheten deres og vår blir vanskelig med tanke på plass innendørs i Kragerø og distanse å gå. De er positive til dialog om å treffes, men kan per dags dato ikke formalisere et samarbeid. Andre muligheter vi har tenkt på er om barn kan komme til barnehagen på samme måte som montessorielevene på Skåtøy, hvis de får et trygt følge over fra Kragerø eller om et samarbeid med trekanten kan være mer aktuelt om barnehagen for eksempel har el-sykler for transport. Andre barnehager i Norge har slike sykler, hvor man kan transportere opp til seks unger. Dette er forslag og ideer som eventuelt må videreutvikles.

Hvis prognosene stemmer de to neste årene, så ønsker vi å jobbe sammen for et fortsatt godt pedagogisk tilbud for barna våre. Det som er viktig å få frem er at både foreldregruppa og ansatte i barnehagen er villig til å tenke alternativt og kreativt for å opprettholde tilbudet på Stabbestad. For å opprettholde og øke bosetting av familier på Levangsheia er det vesentlig å ha et godt barnehage og skoletilbud.

Til slutt vil jeg også nevne at prosjektgruppen har og skal sette i gang med en rekke tiltak. Vi i oppvekst gruppen jobber med å samle inn bilder til å lage en film om den flotte barnehagen og skolen vår, som skal vises på sosiale medier. Vi oppfordrer alle politikerne til å følge facebooksiden vår «Livet på Levangsheia», hvor prosjektgruppa legger ut referater og informasjon.

Ifølge Lene Hennum fra fylkeskommunen er en av faktorene for å lykkes for vekst i distriktene, engasjement. Det har vi!

Kjære folkevalgte, jobb sammen med oss for å få til vekst på Levangsheia.

Ida Christine Ahlgren Hødnebø
Trine Lise Tonstøl

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags