Gå til sidens hovedinnhold

Til fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med utbyggingen på Skrubben i Smedsbukta i Kragerø kommune ønsker vi som beboere i Smedsbukta / Dalen å klage på følgende:

1. Manglende og sprikende informasjon fra kommune og utbygger angående utbyggingsplanene.

2. Videre planer om utbygging av området som ikke samsvarer med det naboer og gjenboere ble forespeilt ved godkjenning i 2014.

3. Utbygging i strandsonen.

Punkt 1

I forkant av utbyggingen viste lokalavisa tegninger over planene for Skrubben i Smedsbukta. Planene ble godkjent av kommunen i 2014. (vedlegg 1).

Tegningene viste 5 leilighetsbygg i strandsonen, et parkeringsanlegg inntil veien mot nord-øst og en parkeringsplass mellom leilighetsbyggene og fjellet mot øst.

Vi som naboer og gjenboere har fulgt utbyggingsprosessen, og uten at vi er blitt informert ble det reist et 2-etasjers parkeringsanlegg der parkeringsplassen var tegnet inn. Dette har kommet i tillegg til parkeringsanlegget ved veien mot nord-øst.

I ettertid er vi blitt informert om at dette parkeringshuset ble godkjent av kommunen i 2018.

Videre observerte vi at det oppå det nye parkeringshuset ble fundamentert for videre utbygging (vedlegg 2). Vi oppsøkte da utbyggers arkitekt og fikk tegninger over framtidige planer (vedlegg 3 og 4). De nye tegningene viser 5 nye leilighetsbygg oppå parkeringshuset som (ifølge arkitekten) vil ruve 4 meter høyere enn de 5 leilighetsbyggene som fra før er godkjent.

Disse tegningene er aldri blitt vist offentlig. Derimot ble vi sensommer 2020, via lokalavisa, informert om at utbygger planlegger 48 nye leiligheter på området.

Kommunen på sin side informerte oss i november 2020 at det ikke var mottatt noen planer for videre utbygging.

I dag (24.02 2021) har vi fått vite at de nye planene ble godkjent av kommunen sommeren 2020!

Samtidig får vi og vite at utbyggingen som nå gjennomføres er i samsvar med detaljreguleringsplanen som ble vedtatt i 2014.

Vi opplever at det er SVÆRT vanskelig for menigmann å følge med på planlagte prosjekter, og reagere på reguleringsplaner langt fram i tid. Det er heller ikke lett å finne dem og følge utviklingen av dem på kommunens hjemmesider.

Punkt 2

De aller første tegningene som ble offentliggjort over området viste en massiv utbygging med 3 – 4-etasjers boligbygg som harmonerte svært lite med den eksisterende bebyggelsen i Smedsbukta og Dalen. Beboerne i området sendte derfor en klage til kommunen.

De første planene ble deretter skrinlagt, og alle interesserte ble invitert til et folkemøte med arkitekten, der det ble forelagt et nytt forslag med småhusbebyggelse som harmonerte godt med eksisterende bebyggelse. Planer som falt i god jord hos naboer og gjenboere.

I ettertid ble også disse planene skrinlagt, da utbygger mente utbyggingen ville bli for dyr. I stedet ble planene med de fem 3-etasjers-boligbygg og parkeringshus inntil veien mot nord-øst lagt fram og godkjent.

De nye tegningene vi nå har fått fra arkitekt vil medføre en stor fortetning i området. Siktlinjene forsvinner, og høyden på de nye byggene blir 4 meter høyere enn de ferdigstilte byggene. Som naboer og gjenboere føler vi oss lurt siden de nye planene ikke er noe bedre enn de aller første som ble forelagt.

Punkt 3

Utbyggingen på Skrubben er et eksempel på hvordan Kragerø kommune tillater utbygging i strandsonen. Ikke bare er strandsonen berørt, men 3 av byggene er reist på påler et godt stykke ut i sjøen.

For Skrubbens del er det ingen vei tilbake siden byggene er reist. Derimot foreligger det flere prosjekter i Kragerø hvor det planlegges utbygging i strandsonen. Prosjekter som det kanskje fortsatt er mulig å sette en stopper for? Her kan nevnes: Fem bygg på Jernbanekaia i Kragerø, tre boligblokker i Kirkebukta, utbygging ved sjøen i Hellesund-området på Helle, utbygging på Stilnestangen i Kragerø, på området til Marina service på Øya og på Åtangen ved Kilsfjorden.

Beboere i Dalen og Smedsbukta, Kragerø

Kommentarer til denne saken