Gå til sidens hovedinnhold

Tid for revisjon av reguleringsplanen for havnefronten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det kommunale administrasjonsbygget som nå reiser seg i all sin velde på B13-tomta, har fått mange mennesker til å reagere svært negativt: «Så stort hadde vi ikke kunnet tenke oss at det ville bli», «dette er verre enn det vi hadde kunnet forestille oss», «dette passer jo ikke på noen måte inn i småbyen vår». Lista over utsagn som dette kunne vært gjort veldig mye lengre.

Folk som henvender seg til Kragerø Bys Venner, – som er overraska, sinte, lei seg -, spør oss: «Hvordan kan utbyggerne få lov til dette», «hvorfor har politikerne godtatt dette». Svaret vi da må gi er følgende: Allerede i 2006/2007 ble det vedtatt en reguleringsplan for hele Havnefronten. Den angir bruk av de forskjellige arealene som planen omfatter, og den gir høyder og utforming som det vil være tillatt å bygge innafor. Så lenge utbyggerne holder seg innafor de anvisninger som reguleringsplanen gir når de for eksempel søker om å få sette opp bygg, har politikerne ikke noe valg – de må si ja.

Da «Partner Eiendom» kjøpte opp en villaeiendom i Oslo, og ville bygge den ut med seks eneboliger, hadde mange naboer innvendinger mot det. Utbyggers reaksjon var da følgende: «Vi følger bare de reglene som politikerne har laget» og «vi vil ha en løsning som gir mest profitt». Det utbygger her sier, kunne like gjerne vært sagt i forhold til det som skjer – og skal skje – i Havnefrontområdet: Fredensborg/Tollefsen bygger slik politikerne i Kragerø gir dem lov til, og de bygger slik at fortjenesten blir størst mulig. Da kan resultatet bli slik vi nå ser det på B13.

For et par år siden anmodet Kragerø Bys Venner, støttet av over 1000 underskrivere, om at kommunen måtte gjøre en miljørevisjon av reguleringsplanen for Havnefronten. Kommunestyret etterkom ikke denne anmodninga. Når nå administrasjonsbygget på B 13 vokser fram, og folk flest ser hvor galt det kan bære av gårde når gjeldende reguleringsplan utnyttes, aktualiseres behovet for en gjennomgang og revisjon av denne planen. Kragerø Bys Venner vil i løpet av våren ta initiativ til en ny anmodning til Kommunestyret om en slik revisjon. Folks reaksjoner nå på det som skjer på B13, håper vi vil føre til at politikerne innser at nå trenges det nye tanker og planer for hvordan byen skal utvikle seg i de nærmeste årene.

Kragerø Bys Venner

Kommentarer til denne saken