Gå til sidens hovedinnhold

Tid for en positiv utvikling på Skåtøy

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skåtøy Vel er tidligere gitt politisk løfte om ferdigstilling av den kommunale veien på Skåtøy.

De første 3,5 km av den kommunale hovedveien, ble ferdigstilt i juni 2018, og Skåtøys befolkning er godt fornøyd med denne. De gjenstående 3,5 km innehar allerede et godt steinsatt underlag og vil dermed bli betydelig rimeligere å ferdigstille.

Fra politisk hold ble det gitt signaler om at de resterende 3,5 km, ikke ville bli prioritert i 2020, men 2021/ -22.

Deler av de gjenstående 3,5 km er nå i en så elendig forfatning, at den utgjør en fare for trafikksikkerheten! Store nedbørsmengder denne høsten, har gjort deler av veien nærmest uframkommelig for gående og syklende, da veidekket nå er en blanding av leire og jord. Kjøretøy som trafikkerer denne delen av veien, utsettes for slag fra store hull i veien, samt jord og leire som trenger inn over alt på bremser etc., noe som igjen skaper tekniske feil, og igjen trafikkfarlige kjøretøy.

Det er flere de siste årene som har hatt ønske om å bygge og bo på ytre del av Skåtøy, med nærhet til natur, sjø og Norges flotteste skjærgårder. Men dårlig vei og mangel på båtplasser har medført at interesserte har trukket seg.

Det foreligger nå planer for et større båtanlegg ved ytre del av Skåtøy, og en håper på byggestart i 2021. Ferdigstilt vei og bryggeanlegget som er i emning, vil være med å skape positiv interesse for tilflytting og salg av tomter på ytre del av Skåtøy.

I tillegg til Kragerø kommunes tomter er det flere flotte private byggeklare tomter for salg på Skåtøy, blant annet ved Ødegaardskilen.

Vi håper Kragerøs politikere også ser mulighetene ved å ferdigstille den kommunale hovedveien på Skåtøy, som en utgift til inntekts ervervelse.

Vi ber om at det bevilges midler i 2021/2022, slik at hovedveien på Skåtøy kan ferdigstilles.

Skåtøy Vel
ved Veikomiteen

Kommentarer til denne saken