Gå til sidens hovedinnhold

Thorbjørn Sørheims mobbing og Finn Kristensens frustrasjon

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter vårt tilsvar til KVs reportasje hvor Sørsmolts leder Skjelde og deres innleide konsulent Finn Kristensen utrykte at de mente debatten om oppdrettsanlegg i Stølefjorden var basert på feil premisser, har det kommet to innlegg i saken. Begge forfatterne begår den synden som i fotball kalles å gå etter spilleren i stedet for ballen – noe som normalt resulterer i rødt kort.

Finn Kristensen skriver at han håper han «slipper å lese flere smakløse antydninger i full offentlighet om at jeg skal være kjøpt og betalt av det omtalte danske oppdrettsselskapet». Vårt innlegg var rettet mot Sørsmolts feilinformasjon, ikke hvorvidt Kristensen er betalt av Sørsmolt eller et annet firma. Kristensen bekrefter imidlertid i sitt innlegg at det i Sørsmolts søknad til Fiskeridirektoratet var satt inn organisasjonsnummeret til et dansk oppdrettsselskap. Det er Sørsmolt som var adressat for vårt innlegg, og det er Sørsmolt som står ansvarlig for de feil som er gjort i sin søknad. At politikere eller ex-politikere tjener til livets opphold som konsulent er ikke vårt anliggende. Så vidt oss bekjent så er det helt legitimt å gjøre det. Vi har heller aldri gitt uttrykk for noe annet, og har derfor vanskelig for å forstå at Kristensens frustrasjon er rettet mot oss - i stedet for det selskapet som faktisk har feilinformert Fiskeridirektoratet og skapt grobunn for den usikkerhet dette har medført. Listen over feilinformasjon fra Sørsmolt er imidlertid mye lenger enn dette. Det står fortsatt ubesvart.

Les også

Om spekulasjoner, Sørsmolt – dansk selskap og Finn Kristensen

 

Det andre innlegget er ført i pennen av KrF politikeren Thorbjørn Sørheim. Sørheims ubegripelige bruk av banale og nedrige kallenavn som «Komiske Ali» og «Trump» om oss to forfatterne av leserinnlegget, slår vel antakelig mer tilbake på ham selv enn noe annet. Vi lar det derfor stå som et foreløpig bunnivå i denne ellers saklige debatten. Sørheim forsøker imidlertid med disse «artige» kallenavnene å koke det hele ned til at den massive motstanden mot planene om lakseoppdrett i Stølefjorden er et resultat av noen få hytteeieres selviskhet. Stølefjordens venner består p.t. av 760 medlemmer som har vært svært aktive i debatten. Statistikken til FB siden viser at det er 49,2% kvinner og 50,8% menn. 322 er registrert fra Kragerø eller nærliggende områder, 257 fra Oslo og omegn. Og resten er spredt rundt omkring i landet – enten fordi det er fastboende som er flyttet ut av Kragerø, er på ferie eller har en annen interesse i dette. Mange av leserinnleggene i KV har også vært fra fastboende. Dette er ikke en hytte/fastboende-debatt, det er en debatt om hvorvidt man skal tillate en privat aktør å legge beslag på en populær fjord i Kragerø - med de massive ulemper dette medfører.

Les også

Komiske Ali og Trump i Kragerø

 

For øvrig er det vanskelig å forstå at Sørheims begeistring for et oppdretts(visnings)anlegg i Stølefjorden er i tråd med KrF Telemark sitt partiprogram 2015-2019: «Naturen må forvaltes slik at vi bevarer det biologiske mangfoldet. Luft- og vannforurensing og andre inngrep som kan gå på bekostning av biologisk mangfold, må forhindres».

De fleste miljøinitiativ starter lokalt. Og det bør de da også. Om ikke de som bruker og bor ved en fjord skal reagere på miljøskadelig oppdrettsvirksomhet, hvem skal gjøre det da? Sørheims harselering av Stølefjordens venner er ikke bare et lavmål, det kan oppfattes som et hån mot alle de fastboende som har vært svært aktive i denne debatten, herunder lokale politikere og Naturvernforbundet i Kragerø. Felles for oss er at vi alle er glade i Guds frie natur, og ønsker å bevare den.

Niels Kristian Axelsen og Thorbjørn Ubbe Haavind

Kommentarer til denne saken