Tenåring dømt til samfunnsstraff

Vedkommende var under 18 år da de straffbare forholdene ble begått og er dermed idømt samfunnsstraff. Hadde han vært over ville 120 dager i «buret» vært straffereaksjonen.