Tusenvis har fått skattesjokk: Stefans eiendomsskatt har blitt doblet siden sist regning

Nytt system for innkreving av eiendomsskatt har gitt store utslag for svært mange innbyggere i Porsgrunn. Stefan Strøm er langt fra alene om å konstatere en dobling av eiendomsskatten. Fra 6000 til 12 000 i året.