Jeg vil gjerne si en stor takk til:

Politikerne som torsdag ettermiddag valgte å vedta, at Sannidal skole/SFO ikke skal slås sammen med Helle skole, men fortsette i Sannidal.

Alle elever, spesielt elevrådet, som var engasjerte og greide å leve med en betydelig usikkerhet denne måneden.

Alle foreldre og foresatte som var med å trygge barna i en usikker periode, som gikk sammen med barna i fakkeltoget i november, og som engasjerte seg i debatten rundt skolen.

Alle lag og foreninger som stilte opp for skolen i fakkeltoget i november. Her var idrettslaget, speideren, korpset, kirka, turnen og flere andre med.

Alle ansatte på skolen og i SFO som var lojale, diplomatiske og støttende for barna denne måneden, hvor skolen var foreslått nedlagt. Dette var en god opplæring i demokrati for barna.

Alle som skrev støttende innlegg for skolen i KV. Det var en massiv oppslutning om å fortsette med barneskole og SFO i Sannidal fra de enkeltpersoner, råd og utvalg som uttalte seg.

Alle som engasjerte seg for skolen på sosiale medier og på andre måter.

Alle andre som var med å løfte fram hvor viktig det er at skolen fortsetter i Sannidal, hvor viktig det er for framtiden til Kragerø kommune og til bygda at det er en skole her.

Mange takk!

Med vennlig hilsen

Jens Morsø
Leder av Samarbeidsutvalget og FAU ved Sannidal skole