Akuttmottaket: – Telemarkinger er litt flinkere enn andre på dette

TELEMARK: Nyttårsnatten sto akuttmottaket på Sykehuset Telemark klare for å ta imot pasienter.