Lokalnytt for 40 år siden: Fikk hovedporten fra Marienlyst sykehus og Weider må importere nyper

Sjekk hva som sto i lokalavisene på denne tida for 40 år siden.