Lokalnytt 1980: Bråkebøtter på biografen

Les hva som sto i lokalavisene Kragerø Blad og i Vestmar i 1980.