Dette er et bilde tatt etter den store bybrannen i Kragerø i 1886. Et fotografi vi aldri tidligere har sett. Det er fotograf Dahlstrøm som tok bildet. Han har stått nederst i Biørnsborgbakken og sett ned mot Bonneviebukta (Kirkebukta) og Tangen. Like bak der mannen med hvit hatt står, lå Germania Hotell, hvor brannen oppsto. Til venstre i bildet ser vi endeveggen til Biørnsborg som «overlevde» brannen. Cirka 200 hus strøyk med i bybrannen.

Ikke alle er enige i denne tolkningen av dette bildet, som vi kan lese i dette leserbrevet