Gå til sidens hovedinnhold

Svindyr innsparing

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I morgen avgjøres skjebnen til kommunens anleggsteam. Kampen for de offentlige arbeidsplassene har vært lang, og preget av flere spørsmål som vi i opposisjon enda ikke har fått besvart.

Ingen tall i saksfremlegget peker på en besparelse ved nedlegging av anleggsteamet.

Snarere tvert i mot. Det blir dyrere. Mye dyrere. Denne ekstra kostnaden sendes direkte til kommunens innbyggere i form av økte kommunale avgifter. Vi spør posisjonen hvordan de kan dokumentere dette forslaget som et innsparingsforslag? Hvilke konsekvenser får salg av anleggsmidler for kommunens fleksibilitet og kriseberedskap? Dette er kun noen av mange problemstillinger som vi undrer oss over. Vi er skremt over de mange spørsmålene som fortsatt står ubesvart i denne saken, og hvordan en samlet posisjon ikke gir innbyggerne en god begrunnelse for eget standpunkt.

Fagforbundets hadde tidligere denne uken et godt innlegg i lokalavisen. Vi stiller helt og holdent bak argumentene deres. Private og offentlige arbeidsplasser kan begge bidra til verdiskapningen i lokalsamfunnet. Side om side, ikke som rake motsetninger.

Så langt har sagaen om anleggsteamet ikke vært mangelfull når det kommer til dramaturgi.

En varaordfører som i praksis sier opp folk fra talerstolen. Ikke mindre enn tolv representanter som ber om at deres habilitet blir vurdert - én måned etter saken ble behandlet. I midten av denne prosessen står fem ansatte som går en usikker tid i møte.

Ordfører referer stadig, til skiltene som henger bak han i kommunestyresalen. På ett av dem er det skrevet “forutsigbarhet” i blokkbokstaver. Så langt er den eneste forutsigbarheten i denne saken vært følgende. Privatisering for privatiseringens skyld? Det blir dyrt for Kragerø kommunes innbyggere.

Hege Lier & Kristoffer Stoa Gundersen

Kragerø Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken