Stor pågang på legekontorene: - Vær korte og presise

Senter for Livskvalitet Kafé Multi Løkka leiligheter Løkkebakken

Senter for Livskvalitet Kafé Multi Løkka leiligheter Løkkebakken Foto:

Torsdag melder byens leger at det er stor pågang på telefonen. Derfor ber de nå folk om å være korte og presise i telefonen.

DEL

- På grunn av mange spørsmål rundt Koronaviruspandemien er det ekstra stor pågang på telefon på legekontorene. Slik vil det måtte være, men for at alle skal få nødvendig helsehjelp også i forhold til andre problemstillinger, er det viktig at alle som ringer legekontorene i disse dager er så presise og korte som mulig i telefonen, skriver legene i en pressemelding.

De ber om at alle som har mulighet leser seg opp på informasjonssidene til Helesnorge.no og folkehelseinstituttet gjør det for å få svar på spørsmål rundt viruset.

- Man kan også ringe informasjonstelefonen 815 55 015, som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16, skriver legene i meldingen.

Legene ber videre om at alle som har mulighet til det, benytter seg av elektroniske henvendelser eller SMS til legekontorene ved spørsmål og bestillinger. De understreker at det gjelder henvendelser om viruset og om andre ting, og formålet med dette er å avhjelpe telefonkøene.

- Ved behov for konferering med lege for avklaring av tilstand, særlig ved symptomer fra luftveiene, vil dette så langt som mulig kunne gjøres via telefon (avtale om at lege ringer tilbake) eller e-konsultasjon, slik at så få som mulig fysisk må komme på legekontorene, skriver legene.

Samtidig opplyses det om at det er begrenset tilgang på vaksinen Pneumovax, som er en vaksine mot lungebetennelse, og at bare en liten gruppe personer kan få denne vaksinen.

- De som kan få resept på Pneumovax er personer som har HIV/AIDS, er stamcelletransplantert, organtransplantert, har kreft i benmargen eller har blod-eller lymfekreft, de som ikke har milt, og de med lekkasje av hjernevæske, skriver legene og fortsetter:

- Vi går inn i en tid der vi må prioritere strengere enn vanlig hva vi kan hjelpe med på legekontorene, og hvor fort vi kan hjelpe. Som alltid er det viktig å gjøre medisinske prioriteringer, slik at de mest alvorlig syke sikres hjelp. Vi håper beboerne i kommunen har forståelse for dette.

Artikkeltags