Drangedal kommune markerte onsdag høytidelig åpning av ny turveg på den nedlagte Kragerøbanen. Ordfører Tor Peder Lohne og fylkesordfører Terje Riis Johansen klippet snora på den flotte brua på Eskilt. Kroken skolekorps spilte og godt over hundre personer var møtt fram. Kaker og kaffe blei servert alle i bua på Otterbekk.

Turvegen er nå cirka 5,5 km lang fra Merkebekk til Neslandsvatn sentrum. Planen er å lage turveg til Kragerø grense. Kragerø formannskap vedtok tirsdag at kommunen ønsker overta sin del av Kragerøbanen fra BaneNor eiendom videre til Sannidal. Da kan i så fall turveien om noen år bli hele 18 km.

Roger Jensen, Skien
Folkehelserådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark