Støle kirke er en kirke fra 1892 i Kragerø kommune, Vestfold og Telemark fylke. Byggverket er i tre og har 215 plasser. (Kilde: Wikipedia)

Dette er en felles kirke for alle som bor på Levangsheia. Det bor ca. 500 fastboende på Levangsheia. Støleveien som går rett forbi kirken er også en viktig vei for alle som skal til idrettsanlegget på Gåsmyr, samt for alle fastboende som bruker denne veien.

Veien er på ca. 350 meters lengde og 4 meters bredde. Den består i dag av grus. Mesteparten av veien er kommunal. (Selve innkjørselen og litt av området rundt er en fylkesvei).

Vi mener at det er på høy tid denne strekningen blir asfaltert sammen med parkeringsplassen ved Støle kirke. Våren 2020 ble veien oppgradert ved at kommunen skiftet ut massene i første delen av veien. Veien ble steinsatt og hevet for å unngå at flom gjør veien uframkommelig, noe som skjedde i 2017, og ved flere tidligere anledninger. Nå har veien satt seg og den ser stabil ut, den siger ikke lenger ut i jordet som tidligere. Veien bør nå være klar for asfaltdekke.

Veien er svært trafikkert både til Gåsmyr og kirken, likeledes jobbes det nå med å merke turløyper i regi av idrettslaget og turistforeningen. Dette vil igjen øke trafikken og slitasjen på veien. Vi ser jevnlig at kommunen har problemer med å vedlikeholde veien.

Vi ber derfor om at de folkevalgte i samarbeid med administrasjonen i Kragerø kommune tar ansvar og vil prioritere å asfaltere Støleveien i 2022.

Vi har fått et prisanslag på asfaltering med to lag med asfalt kvalitet AGB-11 på 500.000 kroner for Støleveien. Noe retting kommer i tillegg, som vi anslår til maks 50.000 kroner.

Totalbudsjettet for asfalt på Støleveien blir da på 550.000 kroner ekskludert merverdiavgift.

Med hilsen

Martin Eikeland
Leder Levangsheia velforening

Olav Peder Lindheim
Leder Levangsheia menighetsråd

Ida Hødnebø
Leder Levangsheia idrettslag