Grønt lys for Stilnestangen Nord og Stueren

Da reguleringen for Stilnestangen Nord og Stueren ble behandlet i hovedutvalget for plan og bygg, ble den største spenningen knyttet til om representantene fikk stemt som de ønsket.