Stenger Røde Kors-huset og innstiller aktiviteter

Tiltakene som er innført for å hindre spredning av koronaviruset får konsekvenser for Røde Kors i Kragerø.