Det viser statsbudsjettforslaget som ble lagt fram tirsdag formiddag. Forlaget bekrefter lekkasjen som KV omtalte for en måneds tid siden, om at det ville bli satt av midler til det viktige prosjektet i Kragerø.

I statsbudsjettdokumentene går det ikke direkte fram hvor stort beløp som er satt av til prosjektet, men KrFs fylkeslag i Vestfold og Telemark opplyste i lekkasjesaken i september at det ville bli bevilget 70 millioner kroner i 2022.

Hele prosjektet, som innebærer utdyping av innseilingen ved Knubbhausen, Jomfrulandsrevet, Galeioddbåane og Lovisenbergsundet har en beregnet totalkostnad på 107 millioner kroner.

Se video: Slik vil det bli å seile inn til Kragerø

Dette skriver regjeringen i sitt budsjettforslag:

Regjeringen foreslår totalt 283 millioner kroner til investeringer i farvannet, i tillegg til midler til Stad skipstunnel. Midlene fordeles av Kystverket. I Vestfold og Telemark planlegges følgende større farvannstiltak i 2022: Oppstart av innseiling Kragerø. Tiltaket omfatter utdypning i farvannet, som vil gi økt sikkerhetsmargin og legge til rette for at større fartøyer kan seile i området.