Gå til sidens hovedinnhold

Starten på nedgangen, eller er det håp?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har nå vært gjennom mange uker med mye arbeid for å prøve å videreføre et rimelig godt budsjett for alle i kommunen. Dessverre visste vi alle at utgangspunktet for å kunne finne noe som reduserte belastningen mest mulig for folk flest lå i bunnen for arbeidet. Så etter posisjonens første fremlegging av sine tanker, ville bli en stor utfordring.

Forslaget fra posisjonen som ble fremført i formannskapet må være noe av det verste som er lagt frem i kommunen noen gang.

Skulle alt dette gått gjennom og blitt vedtatt ville det blitt en direkte rasering for flere områder. Skole, barnehage, omsorg, deler av VAR, kultur og personer som er avhengig av sosialhjelp var vel mest utsatt.

Nå var vel KrF og V i stand til å se mye av galskapen og kom med et eget forslag som reduserte noe av det negative, men dessverre var inndekningsmetoden noe som igjen gikk utover de svakeste da de satt ned grunnlaget for fratrekket for eiendomsskatt fra 400.000 til 200.000.

At opposisjonen til slutt trakk sitt forslag som ikke ville fått noe flertall til fordel for KrF og V sitt forslag så var det at summen av dette var bedre enn det opprinnelige fra posisjonen, men på langt nær bra nok.

Når en i etterkant av dette møtet blir stoppet av innbyggere i kommunen med spørsmål om hvor Sp har vært og hvordan de kan være med på å rasere kommunen på en slik måte? Så er svaret fra vår side at det vet vi ikke noe om, men forstår godt spørsmålet.

Her snakker vi om et parti som fra sentralt hold sier de vil ivareta utkant og lokalområder. I Kragerø derimot driver de direkte en politikk som kun Frp og ytre høyre vil være bekjent av.

At mange som har vært med på å velge frem Sp i siste valg stiller spørsmål rundt hvilke forbindelser der er i det daglige mellom nettopp dagen Sp i kommunen og fremtredende entreprenørselskaper er vel muligens forståelig, uten at vi kjenner noe til det.

Det siste er også nå at de starter nedlegging av omsorgsboliger på Stabbestad enda det er vedtatt at det skal utredes alternativ bruk. Oppfatningen av disse hastehandlingene peker i en retning som virker som en ønsker å få rasert mest før en blir stoppet.

Når det gjelder VAR og spesielt anleggsteamet så viser det jo til de grader Frp og ytre høyre politikken. Sterkt inspirert av avgående president i USA så nekter de å godta tallene som klart viser at denne avdelingen arbeider med et godt overskudd. Det er belyst flere ganger i media også hvor mye mer effektivt de arbeider enn det private entreprenører gjør når de er innleid. Men de har jo greid å lage et arbeidsmiljø som ikke er forsvarlig når de ansatte blir mest opptatt av tanker rundt sin egen fremtidige arbeidssituasjon.

Fremtidens legevaktordning derimot er ikke ofret en tanke virker det som ifra posisjonens budsjettforslag. Dette gjelder ikke minst mye for distriktene i kommunen noe også skal fremstå som hovedmål for Sp. Forstå det den som kan!

Ønsker alle en riktig fredelig tid fremover og et riktig godt nyttår som vi medføre en forskjell etter neste valg.

Øyvind Olsen

Kragerø SV

Kommentarer til denne saken