Står fast på vedtaket om å nekte Tollefsen basseng på Tåtøy

Hovedutvalg for plan og bygg bør avvise klagen fra Ivar Tollefsen, mener kommunedirektøren.