Totalt hadde KV et registrert opplag i første halvår i år på 4840, som inkluderer både papiravis og digitale abonnenter, mot 4843 siste halvår i 2018. Tallene viser at KV holder seg på et stabilt høyt abonnementsnivå og tallet har vært stigende de siste årene.

– Vi er igjen veldig godt fornøyd med tallene, som bekrefter at vi er i godt driv. Veksten hele det siste året er på 6,6 prosent, sier KVs nyhetsredaktør Trond Nøstvold Tou.

I Telemark er det TA som har størst opplagsøkning med 396 abonnenter. Andre telemarksaviser som opplevde en økning var Kanalen, Porsgrunns Dagblad, Rjukan Arbeiderblad og Vest Telemark Blad. KV og Bø Blad hadde en marginal tilbakegang, mens Varden og Drangedalsposten hadde en tilbakegang på henholdsvis 188 og 50 abonnenter.

– At vi kun har en nedgang på tre abonnenter fra siste halvår i 2018 til første halvår i 2019, viser at vi har stabilisert oss på et høyt nivå, sier Nøstvold Tou.