Gå til sidens hovedinnhold

Stabbestad

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Plassene i Hesteskoen burde ikke sies opp på nåværende tidspunkt, men bibeholde til kommunen har gjennomført sitt arbeid med å kartlegge omsorgsboligene med tanke på fremtidig organisering og drift. Et arbeid som nå må fremskyndes og prioriteres høyt.

Demensbolig er et alternativ. Forsking viser at å bruke færre personer og avgrensede omgivelser kan øke opplevelsen av kontroll og trygghet. Omgivelsene og tjenesteorganisering skal legge til rette for et hverdagsliv og omgivelser som, så langt som mulig, minner om det liv de hadde tidligere. Dette betyr fysiske omgivelser med en hjemlig atmosfære og med tilrettelagte og attraktive uteområder, helst i kjente omgivelser i nærmiljøet. Demente trenger ute plass, de blir ofte urolige ved å bli innesperret. Erfaringene viser at frihet til å komme ut og bevege seg ute kan redusere uro og stress. Det anbefales at 6 til 8 personer bor i et bofellesskap. Mange har erfart at nettopp turmuligheter ute, bidrar til at beboerne blir roligere og mer fornøyde.

Med det er hesteskoen på Stabbestad et perfekt tilbud. Med enkle grep kan det gjøres om til et tilbud for demente

Det er om lag 2000 personer under 65 år med demens i Norge De trenger et godt og sikkert tilbud. Det vil gi trygghet.

Investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser er regjeringens hovedgrep. Regjeringen har derfor gjennom budsjetter lagt til rette for at det kan bygges og moderniseres et rekordhøyt antall heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig. Videre har den statlige tilskuddssatsen kommunene får til heldøgnsplasser økt, fra 35 til 50 prosent. I tillegg gjør merverdiavgiftskompensasjon at staten påtar seg påtar seg enn stor del av kostnaden med å bygge eller renovere heldøgns omsorgsplasser. Regjeringen vil videreføre ordningen med at 50 prosent av rammen til investeringstilskuddet vil gå til heldøgns omsorgsplasser.

Demenslandsbyer blir bygget i flere og flere kommuner i Norge. Nå har Kragerø en unik mulighet for å få realisert dette.

Husk - blir det nedlagt, er toget gått.

Ann Judith Sommerseth Landvik
Leder av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Kommentarer til denne saken