Kragerøs damelag må rullere på yngre spillere

Kragerøs damelag har mistet en del spillere etter at laget rykket ned i 3. divisjon ved sesongslutt. Med dette som bakgrunn, må damelaget ty til yngre spillere både fra 16- og 18-årslaget.