(Telemarksavisa)

Nå kan det blir bedre uttelling i torsdagens kommunestyremøte. Budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021–2024 er den viktigste saken på møtekartet.

Skal sikres støtte

17. juni i år vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i framtiden. Etter endringsvedtak av Stortinget i 2016 har rammetilskuddet på fire år økt med 117 000 (forutsatt 100 prosent stilling i 2016).

Rammetilskuddet er siden 2017 overført til kommunene som har sentraler. I 2017 ble beløpet økt fra 310 000 til 365 000 kroner pr. sentral, i 2018 var beløpet 403 000, i 2019 er beløpet 414 000 kroner og i 2020 er beløpet 427 000. Fra 2021 er statstilskudd øremerket til frivilligsentraler.

Utover dette er det ment at kommunen skal bidra med 40 prosent, beregnet ut fra statsstøtta. Drangedal frivilligsentral ble stiftet i mai i 2018.

– Frivilligsentralen ble startet på disse premissene, poengterer styreleder Lars Stian Tveit.

Trenger mer

Da er det ikke så rart at de ble litt lange i maska, da de i budsjettforslaget fra kommunedirektør Hans Bakke ble avspist med 23 000 kroner.

– Det er altfor dårlig, slår daglig leder Trine Østenå fast. Nå er de spente på hvor mye penger som blir satt av i budsjettet.

– Beløpet er ikke satt, men alt er bedre enn ingenting. Vi vet ikke hvor mye vi det blir. Det er et veldig stramt budsjett, og et sted må de ta pengene fra. Det er ikke lovpålagt å gi 40 prosent av statstilskuddet, men det burde gjerne vært det. Det må fungere på det planet og er det vi må ha for overleve, hvis en skal ha en frivillighetssentral på 100 prosent stilling, sier de.

Signaler fra Sp

Senterpartiet har allerede signalisert at de vil bidra med mer.

– Det er et viktig tiltak som har eksistert i to år, som har en klar sosial profil. Vi får veldig mye mer igjen enn det vi betaler, sier ordfører Tor Peder Lohne som vil finne salderingen på budsjettet.

Varaordfører Stina Anlaug Sætre argumenterte i formannskapsmøtet for å få til dette spleiselaget, og påpekte det viktige arbeidet frivillighetssentralen gjør.

– Det er ikke minst en veldig viktig møteplass, påpekte hun.

Arbeiderpartiet vil også bidra til frivilligsentralene. Det kan Wenche Kåsene bekrefte. Hun er aktiv i frivilligsentralen, men er også politiker og har tatt dette opp med sitt parti.

– Hvis ikke partiet gjør noe med det – så tar jeg en telefon til ordføreren, meddelte hun under gjennomgang av budsjettet som Ap hadde med kommunedirektøren og økonomidirektøren. Da fikk hun klar beskjed om at det ikke var nødvendig. Dette skulle partiet ordne opp i.

– Det var veldig lurt, det er fint når vi har sånne mennesker i våre rekker. Det er fantastisk. Dette er en kamp som vi har kjempet sammen, og det er fint å ha gode støttespillere, roser Østenå.

Høyt aktivitetsnivå

Aktivitetsnivået er høyt. Tidligere i desember leverte frivilligsentralen ni sovetepper og noen sokkepar til nyfødt intensivavdelingen. Den gaven ble varmt tatt imot.

Drangedal frivillighetssentral leverer også ut gratis tøy, og de har ring en venn-ordningen.

– Vi har mye aktiviteter, selv om vi har vært nødt til å stenge kafédelen, sier Østenå som forteller at de har over 50 familier som de gir mat til. Hun mener at det hadde tilsvart mange stillinger i kommunen den jobben de gjør.

– Jeg håper kommunen ser sin besøkelsestid. Vi har fått en kjempeflink leder i Trine. Jeg har vært på noen møter og hører og ser hva de får til. De gjør en så god jobb, og er så flinke. Jeg tror kommunen skjønner det, sier styreleder Tveit.

I direkte kontakt med politikere føler han at han har fått typiske politikersvar. Torsdag blir det klart om det resulterer i reell pengestøtte.