Sommergjester som mistenker smitte må reise hjem for å teste seg

Legevakta i Kragerø har ikke kapasitet til å teste både fastboende og tilreisende.