Sølekilen eller Saulekilen? Nå kan du være med å bestemme hvordan disse stedsnavna skal skrives

Språkrådet har tatt opp navnesak for en rekke stedsnavn i Kragerø, hvor hensikten er å formalisere riktig skrivemåte ved offentlig bruk.