Vi i Kragerø FrP er godt fornøyd med at kommunestyret sluttet seg til vårt forslag om å bevilge penger til oppstart av reguleringsplanarbeid for Fikkjebakke næringsområdet. Dette lover godt for et felles politisk mål om å sette næringsparken vår i stand til å være vertskap for flere bedrifter og legge til rette for at vi kan få flere arbeidsplasser i Kragerø.

Vi vet at det er flere grunneiere som er svært utålmodige etter å kunne sette i gang med å utvikle og legge til rette for virksomhet på sine eiendommer. Kommunestyret har i kommuneplanen dessverre vedtatt at det skal kreves detaljreguleringsplan for å kunne sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven. Dette forsinker arbeidet med å realisere en utbygging i områder som allerede er avsatt til næring.

Kragerø Fremskrittspartis tilnærming til planarbeidet er at reguleringsplanen må være enkel og kunne stå over flere tiår uten at man trenger dispensasjon fra planen. Det fordrer at kommunen ikke legger inn for mange begrensninger i planarbeidet. Det viktigste for Kragerø FrP er at vi får lagt til rette for veier og tilhørende infrastruktur og romslige byggegrenser og utnyttelsesgrader for potensielle tomter, slik at man legger opp til høy utnytting av de arealer som skal legges ut til næring.

I planarbeidet bør det også legges opp til god fleksibilitet i næringsarealene, slik at man unngår dagens situasjon med at bedrifter ikke kan etablere seg fordi kommunen har bestemmelser i reguleringsplanen som setter en stopper for at man kan ha et kassaapparat eller betalingsterminal for kunder som kommer innom.

Nå som kommunen har satt av over halvannen million til planarbeidet er det viktig at grunneiere kommer på banen med sine innspill. Muligens burde grunneiere og bedrifter gå sammen i et «næringsforum» for Fikkjebakke, slik at de kan melde sine reguleringsbehov til kommunen på en samstemt måte.

Kragerø FrP gleder seg til at vi snart kan ha et oppdatert planverk for et av våre viktigste utviklingsområder for næringslivet!

Henriette Fluer Vikre

Gruppeleder Kragerø FrP