(Telemarksavisa)

Sykehuset Telemark melder fredag ettermiddag om et pågående smitteutbrudd ved sykehuset.

– Det Det er blitt påvist et mindre smitteutbrudd av covid ved Nevrologi, slag og rehabilitering sengepost ved Sykehuset Telemark i Skien. Det er totalt fem smittede pasienter som vi antar er smittet på sengepost. I tillegg er fire ansatte smittet, opplyser kommunikasjonssjef Geir Jørgen Bekkevold i en pressemelding.

Sykehuset har iverksatt nødvendige tiltak.

– Vi har iverksatt tiltak som bruk av munnbind. I tillegg har vi fjernet matbuffeten slik at bespisning blir gjort på en annen måte, sier Bekkevold og legger til at man også har forsterket renholdet.

Ingen alvorlig syke

Videre påpeker Bekkevold at man har lav terskel for å teste både pasienter og ansatte for covid.

– Det er fortsatt mulig å besøke pasienter, men besøkene må foregå inne på pasientrommene. Vi prøver å håndtere dette på en god og ansvarlig måte. Bekkevold legger til at smitten oppsto hos en pasient den 9. august og at det har spredd seg nå til ni personer.

Figuren under viser tall for nye pasienter innlagt med laboratoriebekreftet covid-19, covid-19 som hovedårsak, nye covid-19 pasienter innlagt i intensivavdeling og nye covid-19 assosierte dødsfall. NB det er forsinkelser i rapportering gjennom sommeren slik at data for siste uke ikke er oppdatert, og inkludert i figuren, skriver Folkehelseinstituttet på sin hjemmeside.

Folkehelseinstituttet (FHI) melder også om at det i de siste ukene har vært en svakt økende trend. Antall nye innleggelser i sykehus som følge av covid-19 er på et lavt nivå, men man ser nå en svak økning.

– Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke utover høsten, melder FHI.

Klinikksjef Jørn Vegard Sagen ved Sykehuset Telemark, sier til TA at det er ingen som har blitt alvorlig syke som følge av smitteutbruddet.