Slik vil Tollefsen endre fasaden på Hovedgården

Ivar Tollefsen ønsker å sette inn en dør og et vindu på den ene veggen på Tåtøy Hovedgård. Med de omsøkte endringene, planlegges det også å endre på husets planløsning for å få til en større boligdel.