Slik vil de hjelpe frivilligheten – tre måneders avdragsfrihet og rentefritak

For å lette den økonomiske situasjonen flere lag og foreninger nå havner i som følge av koronaviruset, innfører Skagerrak Sparebank nå flere tiltak. Det skriver de i en pressemelding.