Slik svarer de på spørsmålene om eiendomsskatten

Kommunedirektøren og skattetakstnemnda har nå svart på spørsmålene som Frp og Rødt har stilt om taksering og eiendomsskatt.