Slik påvirkes politiske møter av koronaviruset

På grunn av smittefare er flere politiske møter flyttet denne uka. Flere av møtene vil også gå for lukkede dører, men med mulighet for å se møtene direkte på nett.