Lavere skatt på inntekt under 750.000 kroner, lavere makspris på barnehage og dyrere snus er noe av det regjeringen vil få på plass neste år.

Det er klart etter at statsbudsjettet ble lagt fram klokken 10.

Regjeringen er likevel avhengige av å forhandle med SV for å sikre flertall for budsjettet i Stortinget. Dermed vil det bli endringer før budsjettet er helt spikret.

Her er noen av punktene som vil påvirke folks hverdag:

  • En familie med samlet inntekt på 1 millioner kroner og to barn kan få en samlet skattelettelse på om lag 8.400 kroner sammenlignet med 2021 (om lag 6.800 kroner hvis foreldrene ikke har fagforeningsfradrag).
  • I tillegg skrur regjeringen opp skatten på aksjeutbytte og formuesskatten. Aksjeutbytteskatten økes med 2 prosentpoeng, mens formuesskatten økes fra 0,95 til 1 prosent på trinn 1. I 2022 ville dette rammet folk som hadde formue mellom 1,7 millioner og 20 millioner kroner.
  • Maksprisen på barnehager settes ned til 3.000 kroner i måneden. Det er et kutt på 50 kroner i forhold til slik maksprisen var fra 1. august i år, og et kutt på 315 kroner fra slik det var fra 1. januar til 1. august. I tillegg blir tredje barn i barnehagen gratis fra 1. januar, mens barnehage blir gratis i hele Nord-Troms og Finnmark fra 1. august.
  • Enslige forsørgere med lav inntekt får inntil 11.500 kroner mer i barnetrygd. For 2023 blir løftet på 9.600 kroner, fordi omleggingen av støtten skjer fra 1. mars.
  • Alle elever i førsteklasse får tilbud om 12 timer gratis skolefritidsordning i uka.
  • Fagforeningsfradraget økes fra 5.500 kroner i år til 7.700 kroner neste år. Dette er i tråd med det regjeringen lovet da de la fram statsbudsjettet for 2022 i fjor.
  • Snusavgiften økes også med 0,5 prosent mer enn prisstigningen som regjeringen legger til grunn.