Slik gikk møtet med ordføreren: Omsorgsboliger i koronaberedskap og ettergåelse av boplikten

«Heia-gjengen» fikk nylig besøk av ordføreren. Begge parter opplever samarbeidet som produktivt.