Slik gikk det da skjenkekontrollen besøkte serveringsstedene

Securitas gjennomførte uanmeldte skjenkekontroller ved flere skjenke- og serveringssteder i Kragerø kommune i løpet av tre ulike datoer i juli.