Gå til sidens hovedinnhold

Skolestruktursaken i Kragerø kommune 2021

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Senterpartiet satser stort, og vi gikk blant annet til valg på å bevare skolestrukturen i Kragerø. Vi vant valget, og løftet om å bevare skolene der de er står vi selvfølgelig fast ved.

Vi har troen på hele Kragerø.

Vi har troen på vekst.

Vi vet at skolen betyr utrolig mye for lokalsamfunnene i Kragerø og vi vil beholde skolene i alle deler av kommunen.

Kragerø kommune har mer gjeld enn anbefalt og det er viktig å få bukt med dette. Likevel, sett i lys av det, mener vi at ikke det er barna som skal ta støyten. De er framtida vår, og vi må vise en politisk vilje til å satse på dem.

Vi vet at nærskolen til elevene i Kragerø betyr mye. Mange barn og unge bruker mye av fritida på skolens område. Skolen er et samlingspunkt for lokalsamfunnet og er viktig for tilhørighet og trygghet.

Hver skoles beliggenhet har sin særegne- og lokale verdi. Skolenes beliggenhet gjør at man har unike muligheter til å bruke nærmiljøet inn i undervisningen og læringen, uten noen økonomiske konsekvenser, da man ikke trenger verken transport eller innleid kompetanse.

Verdien skolene våre har for lokalsamfunnet kan ikke måles i penger!

Skole er framtida og det er kanskje det viktigste vi har. Vi kan ikke lukke øynene for den svake økonomien, det ville vært høyst uansvarlig. Derfor er vi nødt til å ta grep. Kostnaden pr. elev i Kragerø ligger over det den gjør i sammenlignbare kommuner. Denne kostnaden må vi få ned, og vi kommer tilbake til hvordan vi skal gjøre dette.

Vi kan uansett ikke investere i nye skolebygg nå, vi må heller passe på det vi har. Betydelige summer er allerede investert i kommunens skolebygninger.

Vedlikehold og framtidige oppgraderinger må vi uansett sette av penger til i årene som kommer.

For Senterpartiet, som ønsker bosetting i hele kommunen, ville det være helt feil å ikke satse på skolene våre. Vi ser allerede en positiv utvikling, og vi skal jobbe hardt for at det fortsetter slik. Et levende lokalsamfunn er vårt hovedmål i tiden framover.

Vi har troen på HELE Kragerø, og vi vil ta hele Kragerø i bruk!

Kragerø Senterparti

v/ Grunde Wegar Knudsen, Knut Jarle Sørdalen, Odin Dybdahl Aarlid, Kjell Tveitereid, Ingeborg Kivle, Emil Lønne Larsen, Anne Mette Bufjell Humlestad, Kristine Støen Kivle og Morten Moland

Kommentarer til denne saken