Gå til sidens hovedinnhold

Skolestruktur

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skolestrukturdebatten er i gang igjen. Slik som den gangen da skolene på Kalstad og på Feierheia ble slått sammen.

Det er vanskelig for oss å skjønne hvordan de som kommer med forslaget om å flytte en del av skolen til Kalstad igjen, og i tillegg skjære ned assistent/fagarbeider stillinger.

Forrige gang var det stor motstand til sammenslåingen av skolene, det ble organisert et stort fakkeltog mot dette. Men hva skjedde? De, som vet best, ble ikke hørt, skolene ble slått sammen. Det var for liten plass og en utfordring å organisere den nye skolehverdagen på Feierheia, men Kragerø skole gjorde en formidabel jobb og fikk det til å funke til slutt.

Nå viser skolen gode resultater, fornøyde foresatte, tilfredse elever og med en fungerende skolehverdag at Kragerø skole lyktes!

Nå skal plutselig alt vendes opp ned igjen, skolen skal bli delt, deler av grunnskolen skal flyttes til Kalstad igjen i dårlige lokaler.

Hvor ble det av argumentet som var så viktig forrige gang at en grunnskole MÅ være i byen? Så skal læringssenteret igjen på flyttefot ned til byen igjen, hvor er logikken og besparelsen? Vi vet hvor mange millioner som ble brukt for å oppgradere lokalene sist.

I tillegg skal assistent- og SFO-stillinger skjæres ned. Vi som jobber som assistenter både på skolen og SFO skjønner hva dette vil bety for en allerede veldig utfordrende skolehverdag, ikke minst for barna selv og for lærerne. Vi kan rett og slett ikke forstille oss, eller se for oss hvordan det skal fungere.

Og vi vet altfor godt hva vi snakker om!

Å flytte en del av skolen til Kalstad igjen, med alt som følger med dette, vil bety at man ødelegger en nå velfungerende skole som har barna i fokus!

Kragerø skolen har i dag nok plass til flere elever pga. synkende elevtall. Men er det sånn hvis vi ser 10 år fram i tid? Vi vet at det ble født flere barn i 2020 enn statistikken tilsa, og vi håper vel på at det kommer flere tilflytende til Kragerø?

Skal barna fra Kragerø skolen atter en gang rives opp fra en trygg skolehverdag for så å flytte tilbake til Kalstad? Vi skal også huske på at en del av barna var midt oppi forrige skolestruktur, så det kommer mange tanker opp igjen. Dette kommer til å gå på bekostning av både ansatte og elever, og derfor stiller vi oss svært kritiske mot disse planene som nå foreligger.

Kragerø skole, har bevist at den er et trygt sted å være for både ansatte og elever, og må bestå i sin helhet!

Assistenter og fagarbeidere på Kragerø skole/SFO

Kommentarer til denne saken