Skjerper smitteverntiltakene ved Sykehuset

SKIEN: På grunn av økt smitte i befolkningen skjerper Sykehuset Telemark smitteverntiltakene. Det blir strengere besøks- og adgangskontroll, økt bruk av digitale møter og begrenset reise- og møtevirksomhet for ansatte.