Skeptisk til arbeider på hovedgården - nå kommer antikvaren på befaring

Fylkeskommunen mener det blir gjort tiltak på hovedgården som det ikke er gitt tillatelser til. Det avfeier gårdeierens advokat. Nå blir det befaring på eiendommen.