I alle år har Skåtøysamfunnet sammen med resten av skjærgården sloss for skolen vår, både den offentlige og nå Montessoriskolen.

Vi jobbet hardt for å unngå nedlegging i 2013, vi tapte det slaget. Da greide vi å etablere Kragerøskjærgårdens Montessoriskole. En skole som vi er svært stolte av. Glade barn, fornøyde foreldre og gode resultater. Et godt pedagogisk supplement som hele Kragerø bør være stolte av.

Tusenvis av dugnadstimer er lagt ned av oss fastboende i skolebygget som nå foreslås solgt til takst til Montessoriskolen (jeg mener da skolebygget og ikke Flerbrukshuset hvor det også er lagt ned veldig mange dugnadstimer). Det er viktig å forstå forskjellen mellom skolebygg og Flerbrukshus.

Et salg til takst oppleves av oss fastboende som dypt urettferdig. Bygget bør overdras vederlagsfritt slik andre kommuner gjør i liknende situasjoner og slik det ble gjort på Jomfruland. Det er et gammelt bygg som trenger betydelige oppgraderinger i årene som kommer.

Kommunen har lagt ned skolen og barnehagen her ute. Tilbud til barnefamilier er avgjørende for tilflytting og å beholde de som allerede bor her.

Hva mener kommunens politikere egentlig om at de skal jobbe for å legge til rette for fast bosetting i skjærgården? Montessoriskolen er også skjærgårdens største arbeidsplass.

Kjære politikere: Stem med hjertet og fornuften i kommunestyremøtet den 11 november. Stem rett og gi et håndslag til alle oss som har jobbet så hardt for lokalsamfunnet vårt.

Med optimistisk hilsen
Styret i Skåtøy Vel

Skåtøy 08.11.21