Skal stille ut 3D-modell av nybygget i Fermannsbakken

Utseende, høyder og utsikt ble det store temaet da Kragerø kommune inviterte til folkemøte om utviklingen av «Hagenbygget» i Fermannsbakken. Kragerøs Bys Venner er blant dem som har sterke motforestillinger mot bygget, noe som neppe endret seg etter møtet.