Like sikkert som at forslaget til budsjett for Kragerø kommune kommer, er det at det foreslås nedskjæringer på biblioteket. Men forskjellen i år er at forslaget er å nedbemanne med 2 årsverk. Biblioteket har i dag ca. 4,8 årsverk, så det sier seg selv at dette er drastisk, og vil bli merkbart for publikum.

Kommunedirektøren har selv anslått konsekvensene av dette: Kortere åpningstider, færre skolebesøk og færre arrangementer.

Det merkelige er at hovedargumentet for nedskjæringen er at biblioteket er blitt meråpent; det vil si at utenom bemannet tid kan man komme inn på lånekortet sitt. Hvorfor får en nedbemanning slike konsekvenser, hvis man mener at meråpent bibliotek gjør at de ansatte får mindre å gjøre?

Meråpent bibliotek er ment som et supplement, ikke erstatning for bemanning.

Der er en flott tjeneste for de som ikke har spesielle ønsker og behov. Hvis du har skrevet kontrakt med biblioteket om meråpent-tilgang. Og bare hvis du er over 16 år. Og, det betinger at du takler digital tilgang, med skanning av kort og egen kode på panelet. Og digital registrering av innlevering og utlån på selvbetjenings-skjermen.

Allerede her er nok mange faste bibliotekbrukere utelukket.

For de som ikke trenger hjelp til å finne bøker, tidsskrifter, få hjelp til studiemateriell, få tips om god litteratur, få digitalhjelp eller skal låne sportsutstyr, er meråpent bibliotek et suverent tilbud.

Men de som oppsøker biblioteket på kveldstid, gjør ikke at de ansatte får færre oppgaver. Det er personer som uansett hadde krevd lite, også i betjent tid.

Hva skjer så dersom de bemannete åpningstidene blir ytterligere redusert? Enda kortere tid på hverdager, og antagelig lørdagsstengt?

Lovpålagte tjenester, som digitalhjelp til bl.a. eldre, må reduseres, kanskje forsvinner de helt. Dette fører igjen til at de som strever med digitale tjenester, får enda mindre mulighet til å klare seg på et ubetjent bibliotek.

Barn kan ikke bruke biblioteket utenom bemannet tid. For mange barn fungerer biblioteket som et «fristed» etter skoletid. De spiller spill, leser og treffer venner. Hvis biblioteket er bemannet. Barn under 16 år får ikke meråpent-tilgang.

Utlån av sportsutstyr har økt jevnt og trutt. Sykler, skateboard, ski og skøyter lånes ut daglig, i sesong. Dette kan naturlig nok, kun skje i bemannet åpningstid.

Hva skjer med alle skolebesøkene? I dag utgjør klassebesøk en betydelig andel av de ansattes arbeid. Også barnehager besøker biblioteket jevnlig. Dersom de ansatte skal få gjort alle sine andre oppgaver på kortere tid, må slike besøk reduseres. Vi vet at barn og unge leser stadig mindre, det er en viktig oppgave å stimulere leseferdigheter og leselyst. Forfatterbesøk og arrangementer i regi av «Den kulturelle skolesekken» vil måtte reduseres kraftig, eller forsvinne helt. Skolebibliotekene er allerede redusert til et minimum. Dette vil ramme barn og unge.

I tillegg bruker Kragerø læringssenter biblioteket i språk- og kulturopplæring, og er viktig for integreringsarbeid for flyktninger. De rammes også.

Biblioteket som arrangement-arena: Alle arrangementer utenom bemannet åpningstid krever at det er to ansatte til stede. Biblioteket er et sted for gratisarrangementer, for alle. Forfatterbesøk, bokpresentasjoner, ulike arrangementer og aktiviteter for barn, er bare noe av det som vil bli redusert kraftig. Lag og foreninger bruker biblioteket som sted for sine arrangementer.

Besøkene taler for seg selv; alltid mange tilhørere, ofte fullt hus.

En nedbemanning vil selvfølgelig ramme hardt her også.

Vi må heller ikke glemme bibliotekets betydning som sosial arena. Det er vår storstue, der det ikke gjøres forskjell på noen. Gratisprinsippet gjelder for alle, alle er like velkomne. Biblioteket er vårt felles kulturhus, og må fortsette å være det!

Bibliotekets venneforenings oppfordring til politikerne, igjen: IKKE RØR BIBLIOTEKET VÅRT!

Ragnhild Skaug
Leder, Kragerø biblioteks venneforening