Grunnen til at Kragerø Frp stiller spørsmålet er posisjonspartiene Sp, H, Venstre og KrF, samt Arbeiderpartiet, Rødt, SV og Miljø partiet sine stemmegivninger i kommunestyret.

Det hersker ingen tvil om at kommunen må vri pengebruken fra barn og unge over på eldre og pleietrengende. Hva gjør kommunestyreflertallet? De opprettholder en skolestruktur og en pengebruk som var tilpasset Kragerø sin befolkning i 2010 og sier nei til å sette i gang omstilling i kommuneøkonomien!

Befolkningen er endret og vil endre seg drastisk de nærmeste årene. Hva gjør partiene? Ingenting!

Hvorfor kan ikke dette fortsette spør du kanskje. Forklaringen er at Kragerø møter nå en eldrebølge som krever flere sykehjemsplasser enn de 45 vi har i dag. Kommunen har allerede i dag en meget lav kapasitet på sykehjem. Det blir kompensert ved en større innsats på hjemmetjenester. Dette kan ikke fortsette.

Sykehjemsdekningen er i 2018 på kun 7,8 % av innbyggere over 80 år.

Hvordan vil dette se ut i årene som kommer hvis kommunen skal fortsette med en lav sykehjemsdekning? Jo, allerede i 2025 trenger vi da 56 sykehjemsplasser. I 2028 trenger vi 71 sykehjemsplasser og i år 2035 trenger vi 92 sykehjemsplasser.

De aller fleste forstår at sykehjemsplasser ikke trylles fram, men må bygges. For å bygge trenger Kragerø kommune penger til investeringer i bygg, men mest penger til å drifte sykehjemsplasser. De har vi ikke hvis vi fortsetter dagens bruk av penger. Bygging tar tid og vi trenger 11 nye plasser allerede om fire år uten at kommunestyret har satt av penger til å bygge.

Spørsmålet er da: Skal vi rasjonere sykehjemsplasser, eller skal vi sammen bruke mindre tid og energi på politisk svarteperspill og sammen klare å prioritere opp de gamle og syke, og prioritere ned friske og unge?

Thorleif Fluer Vikre

Leder Kragerø Frp