Gå til sidens hovedinnhold

Skal Fredensborg overta alt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ivar Tollefsen har gitt Kragerøs befolkning et råd som noen av oss har prøvd. Han ville foreslå forskjellige tiltak, og var vi uenige, måtte vi gå til våre politikere. Politikerne bestemmer, sa Tollefsen på bibliotekmøtet, der Erling Okkenhaug i Allgrønn uttalte at Kragerø er heldig som har Tollefsen som en Onkel Skrue i byen. Det kom også fram at Tollefsen like før møtet hadde sponset Allgrønn for å få «råd». Likheten med Onkel Skrue i Andeby har nå kommet bedre fram i Fredensborgs forslag å bygge tre ekstra etasjer på posthusgården. Den vil bli like dominerende som Onkel Skrues pengebinge i Andeby.

Vi er nokså mange nå som har erfart at Tollefsens råd ikke virker. Politikerne svarer i hvert fall ikke. De har fått henvendelser gjennom avisspaltene, på Facebook og til og med muntlige henvendelser, men svar uteblir. Det ser ut til at Fredensborg skal få overta det de vil, og mens utbyggerne holder på å rasere idyllen i sentrum av småbyen Kragerø, har de også forsøkt å ta kontrollen over mer skog ved Stabbestad og sikret seg Langetangen ved Valbergtjenna. Nylig har Fredensborgs tomte-advokat på Lillehammer henvendt seg til grunneiere på Østland. Seteren er området som ligger mellom Lindtvedt og Østland, med grense til Indre Kilefjorden. Det er nær-turområde som lokalbefolkningen kan bruke til tur med bikkja før frokost eller for å løsne på skrotten mens kjøttsuppa varmer seg en høst-søndag. Det er et område som absolutt ikke må utsettes for byggevirksomhet. Det er nabo til Berg, som er et vernet turområde. Dessuten skal det ikke anlegges vei som vil gå utenom selve byen. Innerst i Kilefjorden ligger en eiendom som lenge har stått til nedfalls. Der er byggesøknad allerede avslått, og i bukta nedenfor kan det ikke anlegges brygger. Ikke bare på grunn av badeplass og båttrafikk i Østlandsundet, men tidligere garveri-virksomhet ved Løvdal-bekken har forurenset fjordbunnen slik at fjorden blir giftig hvis bunnen virvles opp av båter og propeller.

(Leserinnlegget fortsetter under bildet)

Fredensborg har nå lagt en tung hånd over de fleste sjønære områder i Kragerø og naboer frykter hva som skjer med utsikt, solforhold og strandrettigheter. Skal ikke lokalpolitikerne si fra hva de står for? Tør de ikke? Kommunens tette forhold til Fredensborg får oss til å undres over hva kommunens kontrollkomité egentlig har til oppgave. I saker som har med Fredensborg å gjøre, er det visst ingen opposisjon. Enda vi har opplevd kommunale info-møter der bygningsmyndighetene har bedt utbyggerens representant presentere prosjektet for befolkningen og lokalpolitikerne ikke har sagt ett ord.

Vi husker fra havnefrontens historie at kommunen annonserte for å få tak i en utenbys investor. Vi husker også at lokale investorer ikke fikk slippe til - fordi Kirkebukta skulle ses «som en helhet». Vi husker også at Ellef Ellegård (FrP) var imot ved avstemmingen i bygningsrådet, men han hadde snudd da saken kom videre og kommunestyret stemte over saken. Det politiske flertallet var ikke klokere enn at de sendte havnefronten inn i framtida med bare én stemmes overvekt, og vi ser hvor mye ufred det har skapt.

Om et par uker begynner den rikspolitiske valgkampen. Da vil vi oppleve at lokale politikere på stand markedsfører sine moderpartiers edle mål. Hvor «vel» vil de føle seg, de som har applaudert den lokale utviklingen? Høyre og FrP har hele tida sagt at det skal være «business» som styrer utviklingen, men få har sett hvor galt det da kan gå, før nå. Arbeiderpartiet vil «motarbeide ulikheter», Kristelig Folkeparti snakker om «forvaltningsansvaret» og Senterpartiet har lenge lagt vekt på «sjølråderett og desentralisering». I Kragerø har de gitt fra seg styringsretten og ansvaret for befolkningens trygghet og trivsel! Godt valg?

Aslak Thorsen

Kommentarer til denne saken